OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 4 czerwca 2019r. znak RRG.II.6733.3.2019 w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsię-wzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gózd, gmina Harasiuki”

RRG.II.6733.3.2019 

              

 

OBWIESZCZENIE

 

WÓJTA  GMINY  HARASIUKI

z dnia 4 czerwca 2019 r.

 

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r  o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2018 r.  poz. 1945, z 2019 r.  poz. 60, 235, 730 / oraz   art. 61 § 1, § 4  i 5, i z 2019 r. poz. 60 i 730 Kpa – zawiadamiam, że w dniu 4 czerwca 2019 r.  zostało wszczęte postępowanie  w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gózd, gmina Harasiuki”

 Inwestycja przewidziana  do realizacji na działkach  nr  1704, 1074,   1706,   1713,   1712,   458,     459/1       459/2, 460,     461,     462,     463,     464,     465,     466,     467,     468,     469,     470,     471,     472,     473,        474,     475,     476,     477,     478,     479,     480      481/1, 482,     483,     484,     485,     486/3, 486/4, 486/2,        487,     488,     489,     490,     491,     492,     493,     494/1, 496/1, 500/1, 500/2   500/3, 502/1, 503,     504,        505/1, 505/2, 506/2, 506/3, 506/5, 507/2, 508,     509,     510,     511,     512,     513,     514,     517,     518,        519,     520,     521,     522,     523,     525/1, 527/1, 529,     531,     533/1, 535,     537,     539/1, 541,     543/1,        545,     547,     549/1, 553,     555/1   557,     559,     561,     563,     565/1, 567/1, 570,     572,     574,     576/1       , 578, 580/1,    582      , 584,   586,     588,     590,     592,     595,     596,     594/1, 598,     600,     602,     604,        606,     608,     610,     612/1, 614/1, 1707,   807/3   , 807/1, 807/2,  810/1, 810/2, 813/1, 813/2   818/2,        821,     824,     827,     830,     831,     834,     837,     840,     844,     849/1, 849/2, 854,     857,  860,  864,        867/1, 867/2, 870,     873,     876,     881,     885,     890,     898/1, 903,     917,     928,     931,     983,     985/1,  987/2, 989,     991,     993/1, 993/2, 995,     997,     999,     1001/1 1001/2, 1003/1, 1005, 1007, 1009/3, 1009/4, 1009/5, 

1009/6, 1011/1, 1011/2, 1013/1, 1013/2, 1015, 1017, 1019, 1020,   811/1, 811/2, 814,  819/2, 819/4, 819/6, 822/1, 822/2, 825,     828,     832,     835/1, 835/3, 835/4, 838, 841/2, 841/3, 841/4, 845,     850,  855,  858,  861,  862, 865,     868,     871,     874,     877,     882/1, 882/2, 886, 892,     899,     904,        908,     924,    929/2   , 932/1 , 984/1, 986/1, 988,    990, 992,994, 996/1, 996/2, 1735,   1000,   1002,   1004/2, 1006,  1006/2, 1006/3, 1008, 1010, 1012,   1014,   1016,   1018    , 1021, 1022,   1023,   1024,   1026/1, 1026/2, 1027, 1028,  1030,   1032,  1033/1 1033/2 , 1034, 1035, 1036/2, 1037,   1038,   1039,   1040,   1042,  1043,   1044,   1045/2, 1046, 1047,   1048,   1049/1,1050    1051,   1052/1, 1053/1, 1054, 1055, 1056,   1057, 1058,   1059,   1060,   1062,   1063,   1064,   1065,   1066,   1067    ,1068, 1069,   1070/1 ,   1070/3,1070/4, 1071, 1072    , 1080, 1081,   1082,   1083/1, 1084/1, 1073.

 

       W terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości,  w Urzędzie Gminy Harasiuki  w Referacie Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11)  w dniach pracy od poniedziałku do piątku w godz. 8°° - 153°  można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

                                                                                WÓJT  GMINY

 

                                                                      / - /  Krzysztof  KISZKA

Opublikowano: 06 czerwca 2019 09:56

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 180

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl