OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 22 maja 2019 r.

w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r  o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2018 r.  poz. 1945, z 2019 r.  poz. 60, 235, 730/   oraz   art. 61 § 1, §  4 i 5 / Dz. U. z 2018 r. poz. 2096  i z 2019 r. poz. 60 i 730 Kpa – zawiadamiam, że w dniu 7 maja 2019 r.  zostało wszczęte postępowanie  w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa drogi gminnej wewnętrznej w obrębie miejscowości Hucisko.

Budowa realizowana będzie na działkach nr  161/2, 161/1, 154/1, 159/1, 159/2 .

W terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości,  w Urzędzie Gminy Harasiuki  w Referacie Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11) w dniach pracy od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1600 można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

Opublikowano: 24 maja 2019 16:38

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 277

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl