OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 20 maja 2019 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2018 r.  poz. 1945, z 2019 r.  poz. 60, 235, 730 / oraz   art. 61 § 1, §  4 i 5, i z 2019 r. poz. 60 i 730 Kpa – zawiadamiam, że w dniu 10 maja 2019 r.  zostało wszczęte postępowanie  w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV  Tarnogód – Rudnik odgałęzienie Podolszynka Plebańska”.

Przebudowa realizowana będzie w obrębie miejscowości Podolszynka Plebańska , Podolszynka Ordynacka, Krzeszów Górny, Nowa Wieś na działkach nr  819/1, 743/1, 741, 29, 30/2, 31, 32, 881, 502, 880, 503, 113, 90, 149, 150, 151, 226/1, 188, 1917, 1914, 1918, 1892, 1988, 1966, 1989, 1990, 285/1, 369/1, 2043, 2044/1, 2045/1, 2048/3, 2065/1, 2052/1, 2053/1, 2057/1, 2058, 2061, 2062, 2064, 2108/1.

W terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości,  w Urzędzie Gminy Harasiuki  w Referacie Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11)  w dniach pracy od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1600  można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

WÓJT  GMINY

/ - /  Krzysztof  KISZKA

Opublikowano: 20 maja 2019 15:52

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 198

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl