OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53  ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym  (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ) oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 )

zawiadamiam

 

że w dniu 30 listopada 2018 r. dokonano uzgodnień  projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia  pn. Przebudowa istniejącej napowietrznej linii SN 15 kV Harasiuki- Janów od słupa nr 18 do słupa nr 44 na linię kablową ziemną SN 15 kV wraz z demontażem oraz wymianą słupa SN nr 42 w obrębie miejscowości Huta Nowa, Huta Stara, Huta Podgórna, Rogóźnia.

Budowa kabla realizowana będzie na działkach nr 793, 62, 312, 372, 313, 475/1, 955, 1130, 1131, 1132, 1103/5, 871, 1104/1, 1104/2, 1117,1121, 1125, 1129, 1742, 1368, 1823, 5104, 5122, 5179, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3145, 1, 2, 3, 4, 5/2, 5/1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 52, 53, 58, 367, 366, 365, 364, 363 . 

W terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości,  w Urzędzie Gminy Harasiuki  w Referacie Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11) w dniach pracy od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1600  można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

Opublikowano: 30 listopada 2018 13:11

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 216

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl