OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 4 września 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r . Kodeks postępowania administracyjnego / t. j. Dz. U z 2017 r.  poz. 1257 z późn. zm./ oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)

 

podaję do publicznej wiadomości

 

że w dniu 28.08.2018 r.  zostało wszczęte postępowanie  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa linii SN 15 kV relacji Rudnik- Biłgoraj napowietrznej na kablową od słupa nr 35 do słupa nr 39 w obrębie miejscowości Sieraków.

Budowa kabla realizowana będzie na działkach 1020/1, 1015/1, 1013/1, 1011/2, 1011/3, 1009/2, 1007/1, 1005, 1001, 1027, 994/1, 992/1, 989/1, 867 . Demontaż linii na działkach nr 121 obręb Kusze, 1020/1, 1015/1, 1013/9,1013/7, 1011/6, 1011/5, 1099/8, 1007/6, 1005, 1003/4, 1003/2, 1003/1, 1027, 994/1, 992/1,  989/1,  867 obręb Sieraków.

 

W terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości,  w Urzędzie Gminy Harasiuki  w Referacie Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11)  w dniach pracy od poniedziałku do piątku w godz. 8°° - 16°°  można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

WÓJT  GMINY

/ - / Henryk  BŹDZIUCH

Opublikowano: 06 września 2018 09:34

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 292

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl