OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53  ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym  (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 18 lipca 2018 r. dokonano uzgodnień  projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia  pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krzeszów Górny. Inwestycja będzie realizowana na działkach nr 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 343, 344  położonych w obrębie  miejscowości Krzeszów Górny. 

 

W terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości,  w Urzędzie Gminy Harasiuki  w Referacie Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11) w dniach pracy od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1600  można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

 

Z- up. WÓJTA GMINY

/ - /  Krzysztof Kiszka

Kierownik RRG

Opublikowano: 20 lipca 2018 11:49

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 211

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl