OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53  ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym  (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 13 lipca 2018 r. dokonano uzgodnień  projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia  pn. Przebudowa stacji trafo wraz z nawiązaniami kablowymi sieci n/n do istniejących linii n/n, przebudowa odcinka linii SN 15 kV Rudnik –Biłgoraj  odgałęzienie do stacji trafo Sieraków 3  na działkach nr 16/2, 148/5, 148/6, 212/2, 212/4, 212/5 położonych w obrębie  miejscowości  Sieraków . 

 

W terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości,  w Urzędzie Gminy Harasiuki  w Referacie Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11) w dniach pracy od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1600  można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

Opublikowano: 16 lipca 2018 15:07

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 275

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl