Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2018 roku , statystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) Gmina Harasiuki ogłasza:

  1. Podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny wynosi – 6 776,16 zł
  2. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę  Harasiuki – 118, w tym uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - 0.
  3. Wskaźnik zwiększający dla publicznych szkół podstawowych niebędących szkołami specjalnymi - 1,289.
  1. Jednocześnie informujemy, że brak podstaw do publikacji danych, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt  4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, ponieważ Gmina Harasiuki prowadzi  takie same typy szkół, na które udzielana jest dotacja.

 

 

Wójt Gminy Harasiuki

Henryk Bździuch

Opublikowano: 04 kwietnia 2018 15:18

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 835

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl