Ogłoszenie Wójta Gminy Harasiuki z dnia 01 lutego 2018r. w sprawie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego.

Informuję wszystkich rolników posiadających grunty na terenie gminy Harasiuki o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego.

I Termin składania wniosków od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. faktury stanowiące dowód zakupu  obejmujące okres od 1 sierpnia 2017 r do 31 stycznia 2018 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi  86,00 zł z 1 ha użytków rolnych. Środki  wypłacane będą  na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym  terminie

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego dostępny jest na stronie internetowej tutejszego urzędu gminy http://bip.harasiuki.pl/, oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi /www.minrol.gov.pl/, a także w tutejszym urzędzie gminy.

Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Gminy w Harasiukach pokój Nr 1 / parter / tel 15 8791306 w 41.

 

Opublikowano: 01 lutego 2018 15:38

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 337

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl