OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r . Kodeks postępowania administracyjnego /t. j. Dz. U z 2017 r. poz. 1257/ oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1073 )

 

podaję do publicznej wiadomości

 

że w dniu 12.01.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej,  w skład której wchodzą elementy:

  • Stalowa wieża kratowa o wysokości do 56 m,
  • Anteny sektorowe i radioliniowe.
  • Urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo-odbiorcze,
  • Sieci kablowe łączące urządzenia sterujące z antenami,
  • Ogrodzenie,
  • Instalacja zasilająca i odgromowa.

Inwestycja będzie realizowana na działce nr 2681/2 położonej w obrębie miejscowości Huta Stara. 

W terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości,  w Urzędzie Gminy Harasiuki  w Referacie Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11)  w dniach pracy od poniedziałku do piątku w godz. 8°° - 16°°  można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

WÓJT  GMINY

/ - / Henryk  BŹDZIUCH

Opublikowano: 19 stycznia 2018 09:54

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 593

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl