OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53  ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (j. t. Dz. U. z 2017 r  poz. 1073)

Zawiadamiam

że w dniu 11 grudnia 2017 r.  została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P 4 Sp. z o.o. o  znaczeniu  NIZ7001_A , w skład której wchodzą elementy:

  • Stalowa wieża kratowa o wysokości do 56 m,
  • Anteny sektorowe i radioliniowe.
  • Urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo-odbiorcze,
  • Sieci kablowe łączące urządzenia sterujące z antenami,
  • Ogrodzenie,
  • Instalacja zasilająca i odgromowa”

Inwestycja będzie realizowana na działce nr 22/1 położonej w obrębie  miejscowości Harasiuki.

W terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości , w Urzędzie Gminy Harasiuki - Referacie Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11) w dniach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1600  można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy.

W tym samym terminie przysługuje  stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Wójta Gminy Harasiuki.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie. 

 

WÓJT GMINY

/ - /  Henryk Bździuch

Opublikowano: 15 grudnia 2017 08:28

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 396

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl