OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53  ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym  ( t. j. Dz. U. z 2017 r. , poz. 1073 ) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

 

Zawiadamiam

 

że w dniu 04.12.2017 r.  dokonano uzgodnień  projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,  na realizację przedsięwzięcia pn.„ Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P 4 Sp. z o.o. o  znaczeniu  NIZ7001_A ,  w skład której wchodzą elementy:

  • Stalowa wieża kratowa o wysokości do 56 m,
  • Anteny sektorowe i radioliniowe,
  • Urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo-odbiorcze,
  • Sieci kablowe łączące urządzenia sterujące z antenami,
  • Ogrodzenie,
  • Instalacja zasilająca i odgromowa.

Inwestycja będzie realizowana na działce nr 22/1 położonej w obrębie miejscowości Harasiuki.

 

W terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości, w Urzędzie Gminy Harasiuki  w Referacie Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11) w dniach pracy od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1600  można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

WÓJT  GMINY

/ - /  Henryk  BŹDZIUCH

Opublikowano: 04 grudnia 2017 14:46

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 410

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl