OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 27 Listopada 2017r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53  ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( j. t. Dz. U. z 2017r poz. 1073 )

 

Zawiadamiam

 

że w dniu 27 listopada 2017 r.  została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego w miejscowości Hucisko. Inwestycja będzie realizowana na działkach nr 145/2, 146/2, 146/3, 149, 150, 151  położonych w obrębie  miejscowości Hucisko. 

W terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości , w Urzędzie Gminy Harasiuki - Referacie Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11) w dniach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1600 można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy.

W tym samym terminie przysługuje  stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Wójta Gminy Harasiuki.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie. 

 

 

 

WÓJT GMINY

/ - /  Henryk Bździuch

Opublikowano: 27 listopada 2017 13:30

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 425

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl