OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 17 października 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 61  § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r . Kodeks postępowania administracyjnego  / t. j. Dz. U z 2017 r.  poz. 1257 /  oraz art. 53 ust.1 ustawy  z dnia 27 marca  2003 r  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   ( t. j. Dz. U. z  2017 r.  poz. 1073 )

 

podaję do publicznej wiadomości 

 

że w dniu 09.10.2017 r  zostało wszczęte postępowanie  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P 4 Sp. z o.o. o  znaczeniu  NIZ7001_A , w skład której wchodzą elementy:

- Stalowa wieża kratowa o wysokości do 56 m,

- Anteny sektorowe i radioliniowe.

- Urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo-odbiorcze,

- Sieci kablowe łączące urządzenia sterujące z antenami,

- Ogrodzenie,

- Instalacja zasilająca i odgromowa.

Inwestycja będzie realizowana na działce nr 22/1 położonej w obrębie  miejscowości Harasiuki. 

W terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości,  w Urzędzie Gminy Harasiuki  w Referacie Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11)  w dniach pracy od poniedziałku do piątku w godz. 8°° - 16°°  można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

WÓJT  GMINY

/ - /  Henryk  BŹDZIUCH

Opublikowano: 23 października 2017 13:06

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 349

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl