ZAPROSZENIE na XI Sesję Rady Gminy w Harasiukach

XVI SESJA

V kadencji

RADY GMINY W HARASIUKACH

odbędzie się w dniu 31 marca 2008 r.

o godz. 13 00  w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach

 

PORZĄDEK OBRAD:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Sprawozdanie z działalności bieżącej Wójta Gminy.

4. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Harasiuki na rok 2008.

5. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

6. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

7. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej przez gminę Harasiuki.

8. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Niżańskiego na realizację zadania publicznego.

9. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2008r.

10. Zapoznanie się z informacją na temat inwestycji realizowanych w placówkach oświatowych na terenie gminy w 2007r.

11. Informacja z kontroli  całokształtu działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach za rok 2007 przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący  Rady Gminy

                                                                                                       

 /-/ Dariusz Łebko

Opublikowano: 20 marca 2008 17:05

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 2243

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl