OGŁOSZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 14 sierpnia 2017r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) o g ł a s z a m co następuje:

 

  1. Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Harasiuki przeznacza się do zbycia następującą nieruchomość: - dz. nr 1094 o pow. 0,8758 ha położona w obrębie: Huta Nowa
  2. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w okresie od 16 sierpnia 2017r do 6 września 2017r.
  3. Podana w wykazie cena zbycia nieruchomości w trybie przetargowym ważna jest do dnia 27 września 2017r.

 

WÓJT GMINY

/ - / Henryk BŹDZIUCH

 

Opublikowano: 14 sierpnia 2017 15:50

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 713

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl