Ogłoszenie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Na podstawie Uchwały nr XXVII/123/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, Zakład Usług Komunalnych w Harasiukach, 37-413 Harasiuki 112 a, ogłasza, że w okresie od 5 maja 2017 r. do 4 maja 2018 r. obowiązuje na terenie gminy Harasiuki następująca taryfa dla korzystających z usług Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

1. Cena wody dla I i II grupy taryfowej – 3,89 zł/m3 netto

2. Cena usługi odprowadzania ścieków dla I i II grupy taryfowej – 9,68 zł/m3 netto

 

Na podstawie Uchwały nr XXVII/124/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dopłat do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wprowadza dopłatę do zatwierdzonych taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

1. Zaopatrzenie w wodę – 1,20 zł/m3 netto

2. Odprowadzanie ścieków – 4,82 zł/m3 netto

 

Rodzaje wysokości cen i stawek opłat dla odbiorców:

 

 

1/

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

 

Cena 2,69 zł/m3 + VAT 8% 0,22 zł = 2,91 zł/m3 brutto

2/

za zbiorowe odprowadzanie ścieków:

 

Cena 4,86 zł/m3 + VAT 8% 0,39 zł = 5,25 zł/m3 brutto

3/

za ścieki dowożone:

 

Cena 2,50 zł/m3 + VAT 8% 0,20 zł = 2,70 zł/m3 brutto

4/

opłatę stałą od wodomierza miesięcznie:

 

Cena 1,35 zł + VAT 8% 0,11 zł = 1,46 zł brutto

5/

opłata za gotowość, wpięcie do sieci:

 

Cena 38,90 zł + VAT 23% 8,95 = 47,85 zł brutto

 

 

Opublikowano: 03 kwietnia 2017 14:31

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 571

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl