ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNĄ XXIII SESJĘ RADY GMINY HARASIUKI I POSIEDZENIE KOMISJI

XXIII SESJA

VIII kadencji

RADY GMINY HARASIUKI

odbędzie się w dniu 29 września 2020r. o godz. 16 30

w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Harasiuki z dotychczasowym najemcą.

3. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w roku 2021.

4. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2021 r.

5. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Harasiuki na 2020r.

6. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Harasiuki na lata 2020-2024.

7. Zakończenie obrad. 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy

/-/  Dariusz Łebko

 

 

 

WSPÓLNE POSIEDZENIE

KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY W HARASIUKACH

odbędzie się w dniu 29 września 2020 r. o godz. 1600

w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Harasiuki z dotychczasowym najemcą.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w roku 2021.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2021 r.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Harasiuki na 2020r.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Harasiuki na lata 2020-2024.

7. Zamknięcie posiedzenia.

 

   Przewodniczący  Komisji

 /-/ Elżbieta Struk

/-/ Aneta Mazurek

/-/ Andrzej Koza

 

 

Opublikowano: 25 września 2020 14:27

Kategoria: Aktualności

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 235

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl