Wnioski byłych pracowników PCB Harasiuki przekazane do ministerstwa.

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 12 września 2019 r. Wójt Gminy Harasiuki Krzysztof Kiszka wraz z Wiceministrem Sprawiedliwości Marcinem Warchołem oraz  Posłami na Sejm RP Mieczysławem Miazgą i Piotrem Olszówką uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  Na spotkaniu zostały poruszone tematy niezaspokojonych zobowiązań ze strony PCB Ceramika Harasiuki w stosunku do byłych pracowników.

Pan Minister Marcin Warchoł przedstawił sytuację prawną zakładu Ceramicznego i poinformował, że pomimo wydanych wyroków Sądu byli pracownicy nie otrzymali należnych odpraw z tytułu zwolnienia z pracy.

Na zakończenie zostały przekazane wnioski o wypłatę z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z tytułu niezaspokojonych roszczeń byłych pracowników PCB Ceramika Harasiuki. Obecni na spotkaniu przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  zapewnili, że dołożą wszelkich starań aby złożone wnioski były rozpatrzone w jak najkrótszym terminie.

W chwili obecnej do urzędu Gminy w Harasiukach wpłynęło pismo od Sekretarza Stanu Stanisława Szweda, z którego wynika że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przesłało wnioski do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie który to urząd jest władny do wypłaty należnych świadczeń.

W imieniu własnym oraz byłych pracowników PCB Ceramika Harasiuki Wójt Gminy Harasiuki składa serdeczne podziękowanie, Panu Ministrowi Marcinowi Warchołowi oraz Posłom Mieczysławowi Miazga, Piotrowi Olszówka i Staroście Niżańskiemu Robertowi Bednarz za zaangażowanie w sprawy związane z zakładem PCB Ceramika Harasiuki.

 

 

 

 

Opublikowano: 01 października 2019 07:22

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 551

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl