ZAPROSZENIE NA XI SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

XI SESJA

VIII kadencji

RADY GMINY W HARASIUKACH

odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2019r.

o godz. 17 15  w sali konferencyjnej

Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na refinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

3. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Harasiuki na 2019r.

4. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Harasiuki na 2019r.

5. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Harasiuki na lata 2019-2022.

6. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Harasiuki.

7. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Harasiuki oraz inne organy.

8. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Harasiuki.

9. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych i nauczycieli publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Harasiuki.

10. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy

/-/  Dariusz Łebko

 

 

 

WSPÓLNE POSIEDZENIE

KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY W HARASIUKACH

odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2019 r.

o godz. 1630 w sali konferencyjnej

Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na refinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Harasiuki na 2019r.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Harasiuki na 2019r.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Harasiuki na lata 2019-2022.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Harasiuki.

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Harasiuki oraz inne organy.

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Harasiuki.

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych i nauczycieli publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Harasiuki.

10. Zamknięcie posiedzenia.

 

   Przewodniczący  Komisji

 /-/ Elżbieta Struk

/-/ Aneta Mazurek

/-/ Andrzej Koza

 

 

Opublikowano: 20 sierpnia 2019 17:27

Kategoria: Aktualności

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 191

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl