Szacowanie strat powstałych w wyniku suszy

INFORMACJA

Uprzejmie informuję mieszkańców gminy Harasiuki, że zgodnie z „Wytycznymi dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczących ogólnych zasad szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz na walny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę" szacowania strat powstałych w wyniku suszy dokonuje się tylko i wyłącznie wówczas gdy na danym terenie zgodnie z KBW (klimatycznym bilansem wodnym) wystąpiła susza.

System Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR) prowadzony przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) na zlecenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie wskazał województwa podkarpackiego, na którym potencjalnie wystąpiły straty spowodowane warunkami suszy.

Opublikowano: 11 lipca 2019 14:19

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 227

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl