Spotkanie w sprawie Przedsiębiorstwa Ceramiki Budowlanej „Ceramika Harasiuki”

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 10 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy Harasiuki w sali Gminnego Ośrodka Kultury odbyło się kolejne spotkanie zorganizowane przez Wójta Gminy Harasiuki Pana Krzysztofa Kiszkę w sprawie Przedsiębiorstwa Ceramiki Budowlanej „Ceramika Harasiuki” z udziałem Wiceministra Sprawiedliwości Pana Marcina Warchoła oraz parlamentarzystów w osobach Pana Mieczysława Miazgi – Poseł na Sejm RP, Pana Piotra Olszówka – Poseł na Sejm RP. Ponadto w spotkaniu udział wzięli Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Pan Sylwester Daśko, członek Zarządu Okręgu Rzeszowskiego PiS Pan Józef Sroka, Sędzia Pani Katarzyna Gawełko-Bazan oraz adwokat Pani Magdalena Golik-Bigos.

Na spotkanie zaproszeni zostali byli pracownicy PCB – „Ceramika Harasiuki”, którzy w roku 2012 zostali zwolnieni w związku z zaprzestaniem produkcji przez Przedsiębiorstwo.

Na spotkaniu omówione zostały zasady i sposób wypełniania wniosków o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych. Należy nadmienić, iż pracownicy do chwili obecnej nie otrzymali należnych odpraw z tytułu zwolnienia pomimo wydanych wyroków Sądu w tej sprawie.

Pan Minister Marcin Warchoł przedstawił także obecną sytuację prawną Przedsiębiorstwa z której wynika, że podjęte w ostatnim czasie przez Resort Sprawiedliwości działania w znacznym stopniu winny przyspieszyć przekazanie Przedsiębiorstwa na rzecz Skarbu Państwa.

Pan Krzysztof Kiszka – Wójt Gminy Harasiuki na zakończenie spotkania podziękował zarówno Parlamentarzystom, jak i Panu Ministrowi za aktywne i bezpośrednie podjęcie działań zmierzających do zakończenia tej sprawy, jak też pomoc byłym pracownikom Przedsiębiorstwa w uzyskaniu należnych środków z tytułu odpraw.

Opublikowano: 10 lipca 2019 14:58

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1038

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl