ZAPROSZENIE NA VII SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

VII SESJA

VIII kadencji

RADY GMINY W HARASIUKACH

odbędzie się w dniu 14 maja 2019r.

o godz. 16 00  w sali konferencyjnej

Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach

 

PORZĄDEK OBRAD:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Harasiuki na 2019r.

3. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Harasiuki na lata 2019-2022.

4. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący

Rady Gminy

/-/  Dariusz Łebko

 

 

 

WSPÓLNE POSIEDZENIE

KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY W HARASIUKACH

odbędzie się w dniu 14 maja 2019 r.

o godz. 1530 w sali konferencyjnej

Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Harasiuki na 2019r.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Harasiuki na lata 2019-2022.

4. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

   Przewodniczący  Komisji

 /-/ Elżbieta Struk

/-/ Aneta Mazurek

/-/ Andrzej Koza

 

Opublikowano: 10 maja 2019 15:44

Kategoria: Aktualności

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 367

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl