ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNĄ IV SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

IV SESJA

VIII kadencji

RADY GMINY W HARASIUKACH

odbędzie się w dniu 11 luty 2019r.

o godz. 12 30  w sali konferencyjnej

Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach

 

PORZĄDEK OBRAD:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Harasiuki na 2019r.

3. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący

Rady Gminy

/-/  Dariusz Łebko

 

 

 

WSPÓLNE POSIEDZENIE

KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY W HARASIUKACH

odbędzie się w dniu 11 luty 2019 r.

o godz. 1215 w sali konferencyjnej

Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Harasiuki na 2019r.

4. Zamknięcie posiedzenia

 

   Przewodniczący  Komisji

 /-/ Elżbieta Struk

/-/ Aneta Mazurek

/-/ Andrzej Koza

Opublikowano: 08 lutego 2019 14:30

Kategoria: Aktualności

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 373

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl