ZAPROSZENIE NA II SESJĘ RADY GMINY HARASIUKIII SESJA

VIII kadencji

RADY GMINY W HARASIUKACH

odbędzie się w dniu 6 grudnia 2018r.

o godz. 11 00  w sali konferencyjnej

Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja o działalności bieżącej Wójta Gminy Harasiuki.

3. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie określenia przedmiotu  działania komisji stałych.

4. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

5. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

6. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Budżetu i Finansów.

7. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Gospodarki Mieniem Komunalnym.

8. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Bezpieczeństwa i Zdrowia.

9. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Harasiuki.

10. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Harasiukach.

11. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zakończenie obrad. 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy

/-/  Dariusz Łebko

Opublikowano: 29 listopada 2018 15:42

Kategoria: Aktualności

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 362

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl