„Nowa wiedza i umiejętności drogą do aktywności”

 (link otworzy duże zdjęcie)

W ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 dla operacji realizowanych w ramach Projektu Grantowego pt. Organizacja różnych form aktywności dla mieszkańców obszaru LGD znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy lub wykluczonych ze względu na ograniczenia społeczne realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” Stowarzyszenie Naszym Dzieciom z siedzibą w Harasiukach realizuje zadanie „Nowa wiedza i umiejętności drogą do aktywności”. Jego celem jest wzmocnienie kapitału społecznego poprzez organizację warsztatów aktywizujących i zajęć edukacyjnych w zakresie kompetencji społecznych i zawodowych.

Odbiorcami wsparcia są osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież z obszaru działalności Stowarzyszenia Naszym Dzieciom. W szczególności wsparcie kierowane jest do grupy defaworyzowanej, do której zaliczają się:

 • osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku i długotrwale bezrobotni,
 • młode matki bez doświadczenia zawodowego oraz powracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim,
 • seniorzy, osoby w podeszłym wieku i samotne, w tym osoby 50+,
 • dzieci i młodzież, których rodzice wyemigrowali w celach zarobkowych,
 • rolnicy,
 • osoby uzależnione cyfrowo.

Organizowane są:

 •  kurs komputerowy IT,
 •  kurs języka angielskiego,
 •  warsztaty rękodzieła „prace artystyczne z papieru”,
 • warsztaty rękodzieła „wyrób biżuterii” dla dorosłych,
 • warsztaty rękodzieła „wyrób biżuterii” dla dzieci i młodzieży.

Bezpłatne zajęcia dla dorosłych i dzieci odbywają się od września 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Krzeszowie Górnym. Cieszą się dużym zainteresowaniem. Do chwili obecnej z oferty skorzystało 29 osób dorosłych oraz 14 dzieci.

Koszty kwalifikowane zadania wynoszą 20 000 zł. Ponadto w realizację projektu zaangażowani są pracownicy Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzeszowie Górnym jako wolontariusze.

Zadanie realizowane jest od 1 lipca 2018 r. do 31 października 2018 r.

Warto brać udział w takich przedsięwzięciach, ponieważ sprzyjają one aktywizacji społeczności lokalnej osób dorosłych oraz dzieci, rozwijają kompetencje społeczne i obywatelskie. Dzięki popołudniowym zajęciom w szkole chętne osoby mogły rozwijać swoje zainteresowania w zakresie kompetencji językowych, informatycznych oraz rękodzieła artystycznego i użytkowego.  

Więcej informacji na stronie internetowej szkoły: www.kgszkola.superszkolna.pl

 

GALERIA ZDJĘĆ

Opublikowano: 24 października 2018 15:03

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 208

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl