ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNĄ XLV SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

XLV SESJA

VII kadencji

RADY GMINY W HARASIUKACH

odbędzie się w dniu 15 październik 2018r.

o godz. 13 00  w sali konferencyjnej

Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu XL, XLI, XLII,  XLIII i XLIV Sesji Rady Gminy.

3. Sprawozdanie z działalności bieżącej Wójta Gminy.

4. Informacja  z wykonania budżetu za I półrocze 2018r.

5. Informacja o imprezie plenerowej „Grzyby Harasiuki” oraz innych planowanych  działaniach i przedsięwzięciach kulturalnych w 2018r.

6. Informacja Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach w zakresie kosztów utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Harasiuki za I półrocze 2018r.

7. Informacja Kierownika Zakładu Usług Komunalnych na temat prowadzonych remontów mienia komunalnego w I półroczu 2018r.

8. Informacja o otrzymanych przez gminę zewnętrznych środków finansowych w 2017r i Ipółroczu 2018r.

9. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Harasiuki.

10. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Harasiuki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

11. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne.

12. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.

13. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018r.

14. Interpelacje i zapytania radnych.

15. Wolne wnioski i informacje.

16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący

Rady Gminy

/-/  Dariusz Łebko

 

 

WSPÓLNE POSIEDZENIE

KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY W HARASIUKACH

odbędzie się w dniu 15 październik 2018 r.

o godz. 11,00 w sali konferencyjnej

Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Informacja  z wykonania budżetu za I półrocze 2018r.

3. Informacja o imprezie plenerowej „Grzyby Harasiuki” oraz innych planowanych  działaniach i przedsięwzięciach kulturalnych w 2018r.

4. Informacja Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach w zakresie kosztów utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Harasiuki za I półrocze 2018r.

5. Informacja Kierownika Zakładu Usług Komunalnych na temat prowadzonych remontów mienia komunalnego w Ipółroczu 2018r.

6. Informacja o otrzymanych przez gminę zewnętrznych środków finansowych w 2017r i I półroczu 2018r.

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Statutu Gminy Harasiuki.

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Harasiuki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne.

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018r.

12. Dyskusja i wolne wnioski.

13. Zamknięcie posiedzenia.

   Przewodniczący  Komisji

Andrzej DEMIDOWSKI

 Bożena MAŁEK

Teresa KARGOL

 

Opublikowano: 05 października 2018 16:31

Kategoria: Aktualności

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 501

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl