INFORMACJA o przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w Harasiukach w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Gminy Harasiuki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”

Na podstawie Zarządzenia Nr 53/2018 Wójta Gminy Harasiuki z dnia 4 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Harasiuki z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” oraz uchwały Nr XLVII/236/10 Rady Gminy w Harasiukach z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, przeprowadzono konsultacje w okresie od 10 września 2018 r. do 24 września 2018 r.

W czasie trwania konsultacji nie wpłynęła żadna propozycja zmian, opinii lub uwag dot. projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Harasiuki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.

Projekt uchwały wraz z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok zostaną przekazane Radzie Gminy w Harasiukach.

 

 

                                                                                                     WÓJT GMINY

                                                                                                /-/ Henryk Bździuch

Opublikowano: 27 września 2018 11:31

Kategoria: Aktualności

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 312

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl