ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNĄ XLIII SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

XLIII SESJA

VII kadencji

RADY GMINY W HARASIUKACH

odbędzie się w dniu 11 września 2018r.

o godz. 15 00  w sali konferencyjnej

Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach

 

PORZĄDEK OBRAD:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018r.

3. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący

Rady Gminy

/-/  Dariusz Łebko

 

 

WSPÓLNE POSIEDZENIE

KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY W HARASIUKACH

odbędzie się w dniu 11 września 2018 r.

o godz. 1445  w sali konferencyjnej

Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018r.

3. Zamknięcie posiedzenia.

   Przewodniczący  Komisji

/-/ Andrzej DEMIDOWSKI

/-/  Bożena MAŁEK

Opublikowano: 11 września 2018 08:27

Kategoria: Aktualności

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 351

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl