ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNĄ XLII SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

XLII SESJA

VII kadencji

RADY GMINY W HARASIUKACH

odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2018r.

o godz. 15 00  w sali konferencyjnej

Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji.

3. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowana miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Harasiuki.

4. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie gminy Harasiuki.

5. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcia zobowiązania.

6. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Harasiuki instrumentem płatniczym.

7. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018r.

8. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący

Rady Gminy

/-/  Dariusz Łebko

 

 

WSPÓLNE POSIEDZENIE

KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY W HARASIUKACH

odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2018 r.

o godz. 1415  w sali konferencyjnej

Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowana miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Harasiuki.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie gminy Harasiuki.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcia zobowiązania.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Harasiuki instrumentem płatniczym.

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018r.

8. Zamknięcie posiedzenia.

   Przewodniczący  Komisji

/-/ Andrzej DEMIDOWSKI

/-/  Bożena MAŁEK

/-/ Teresa KARGOL

 

 

Opublikowano: 22 sierpnia 2018 12:32

Kategoria: Aktualności

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 364

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl