Gazyfikacja

Mieszkańcy miejscowości Harasiuki .

 

W związku z przystąpieniem do opracowania przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.  Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, koncepcji gazyfikacji miejscowości Harasiuki oraz przeprowadzonych rozmowach z przedstawicielami spółki – zwracam się z prośbą o wypełnienie załączonej ankiety dotyczącej budynków do których będzie dostarczany gaz ziemny.

Proszę o wypełnienie ankiet przez wszystkich właścicieli budynków w miejscowości Harasiuki, ponieważ jest to konieczne do wykonania analizy ekonomicznej i koncepcji gazyfikacji.

Nadmieniam, że ankieta nie ma charakteru zobowiązaniowego.

W przypadku trudności z wypełnieniem ankiety pomocą będą służyć pracownicy Urzędu Gminy Harasiuki / pok. Nr 11 i 12 /.

Druki ankiet  są dostępne w Urzędzie Gminy, na stronie internetowej UG zakładka „Ankieta - gazyfikacja Harasiuki” oraz u sołtysa miejscowości Harasiuki. Wypełnione i podpisane ankiety przez właścicieli budynków należy złożyć w Urzędzie Gminy lub u Pani Sołtys w terminie do dnia 28.03.2018 roku.

 

 

WÓJT GMINY

/ - /  Henryk  BŹDZIUCH

Opublikowano: 14 marca 2018 13:09

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 515

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl