ZAPROSZENIE NA XXXVIII SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

XXXVIII SESJA

VII kadencji

RADY GMINY W HARASIUKACH

odbędzie się w dniu 19 marca 2018r.

o godz. 13 00  w sali konferencyjnej

Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu XXXVI i XXXVII Sesji Rady Gminy.

3. Sprawozdanie z działalności bieżącej Wójta Gminy.

4. Informacja o bezpieczeństwie i porządku publicznym na terenie Gminy Harasiuki w 2017r.

5. Informacja o zagrożeniach pożarowych i innych zdarzeniach w 2017r.

6. Informacja o stanie ochrony zdrowia, działań prozdrowotnych i specjalistycznej opieki medycznej dla mieszkańców Gminy Harasiuki w 2017r.

7. Informacja Kierownika Biura Powiatowego w Nisku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dopłatach bezpośrednich dla rolników na terenie Gminy Harasiuki i Powiatu Niżańskiego w 2017r.

8. Informacja o sytuacji finansowej Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania obiektów i urządzeń sieci wodno-kanalizacyjnej oraz ściągalności opłat za dostawę wody i odbiór ścieków w 2017r.

9. Informacja o ściągalności czynszów, podatków i opłat lokalnych z uwzględnieniem  umorzeń podatków w 2017r

10. Informacja o kosztach oświetlenia ulicznego w 2017 roku w porównaniu do roku 2016.

11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2017 rok.

12. Informacja z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017r. oraz potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny na 2018 rok.

13. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach w 2017 r. prowadzonych przez Gminę Harasiuki.

14. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Harasiuki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

15. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Harasiuki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

16. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Harasiuki na rok 2018.

17. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022.

18. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017r.

19. Interpelacje i zapytania radnych.

20. Wolne wnioski i informacje.

21. Zakończenie obrad.

 

   Przewodniczący  Rady Gminy
                                                                 /-/  Dariusz Łebko

 

 


WSPÓLNE POSIEDZENIE

KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY W HARASIUKACH

odbędzie się w dniu 19 marca 2018 r.

o godz. 11 00  w sali konferencyjnej

Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Informacja o bezpieczeństwie i porządku publicznym na terenie Gminy Harasiuki w 2017r.

3. Informacja o zagrożeniach pożarowych i innych zdarzeniach w 2017r.

4. Informacja o stanie ochrony zdrowia, działań prozdrowotnych i specjalistycznej opieki medycznej dla mieszkańców Gminy Harasiuki w 2017r.

5. Informacja Kierownika Biura Powiatowego w Nisku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dopłatach bezpośrednich dla rolników na terenie Gminy Harasiuki i Powiatu Niżańskiego w 2017r.

6. Informacja o sytuacji finansowej Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania obiektów i urządzeń sieci wodno-kanalizacyjnej oraz ściągalności opłat za dostawę wody i odbiór ścieków w 2017r.

7. Informacja o ściągalności czynszów, podatków i opłat lokalnych z uwzględnieniem  umorzeń podatków w 2017r

8. Informacja o kosztach oświetlenia ulicznego w 2017 roku w porównaniu do roku 2016.

9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2017 rok.

10. Informacja z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017r. oraz potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny na 2018 rok.

11. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach w 2017 r. prowadzonych przez Gminę Harasiuki.

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału gminy Harasiuki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału gminy Harasiuki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Harasiuki na rok 2018.

15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022.

16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017r.

17. Dyskusja i wolne wnioski.

18. Zamknięcie posiedzenia.

   Przewodniczący  Komisji

/-/ Andrzej DEMIDOWSKI

/-/  Bożena MAŁEK

/-/ Teresa KARGOL

Opublikowano: 09 marca 2018 15:07

Kategoria: Aktualności

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 350

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl