INFORMACJA O FERIACH ZIMOWYCH W 2018 ROKU

 (link otworzy duże zdjęcie)

WARUNKI

 

Ferie zimowe organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych po 1 stycznia 2002 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć:

  1. Wypełnioną kartę kwalifikacyjną oraz oświadczenie rodzica/opiekuna (według formularzy załączonych do oferty).
  2. Oryginał zaświadczenia z KRUS zgodne z wcześniej opisanymi wymogami.
    Proszę o dopilnowanie, by zaświadczenia były wystawione na rodziców (prawnych opiekunów), ponieważ niektóre placówki KRUS wystawiają zaświadczenia na dzieci, z których nie wynika w jakim zakresie ubezpieczeni są rodzice. Rodzice/opiekunowie prawni pobierający rentę bądź emeryturę zobowiązani są o przedstawienie zaświadczeń z KRUS (odcinek o wysokości renty nie jest dokumentem).
    Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne.

 

Dopłata do ferii zimowych = 390 zł

Termin turnusu

02.02. - 11.02. 2018r.

 

 

Wypoczynek zorganizowany:
- w Ośrodku ' U Ziomka ' w malowniczej wsi Murzasichle, ul. Sądelska 90A/85B, 34-531 Murzasichle.

            Turnus trwa 10 dni, planowany w trakcie trwania ferii zimowych dla poszczególnych województw.

DANE KOORDYNATORA

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

biuro w Krasnymstawie:

ul. Podwale 6/107

22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 14 16

e-mail: mar_gol1@op.pl

 

osoba kontaktowa – Mariusz Gołębiowski (tel. 507 751 786 )

Opublikowano: 05 stycznia 2018 13:47

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU wraz z oświadczeniem rodzica [48 KB]

Lista uczestników [36.5 KB]

Lista wpłat transport [34.5 KB]

Lista wpłat turnus [34.5 KB]

Wyświetleń: 930

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl