Ogłoszenie Wójta Gminy Harasiuki z dnia 31 października 2017 r. w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na terenie gminy Harasiuki w 2017 roku.


Ogłoszenie

Wójta Gminy Harasiuki

z dnia 31 października 2017 r.

 

 w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na terenie gminy Harasiuki w 2017 roku

Na podstawie art. 78e ust. 1  ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (jt. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm), w związku z art. 78b ust. 2 i 3  ogłaszam podstawowe kwoty dotacji dla szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych dotowanych z budżetu Gminy Harasiuki  oraz  statystyczną  liczbę  uczniów szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych  prowadzonych przez gminę w 2017 r.

Podane wartości obowiązują od 1 stycznia 2017 r. do 31grudnia 2017 r

  1. Podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia w szkole podstawowej wynosi  - 12 083,88 zł(roczna)
  2. Podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej wynosi – 7 047,96 zł ( roczna)
  3. Statystyczna liczba uczniów pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi – 224,67
  4. Statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w szkołach podstawowych wynosi – 3,33
  5. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych oddziałach przedszkolnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi – 59,33
  6. Statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wynosi – 0,67

 

                                                                                                                                                             Wójt   

                                                                                                                                              /-/ Henryk Bździuch

 

Opublikowano: 31 października 2017 12:13

Kategoria: Aktualności

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 282

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl