ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNĄ XXXIII SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNĄ XXXIII SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

NADZWYCZAJNA

XXXIII SESJA

VII kadencji

RADY GMINY W HARASIUKACH

odbędzie się w dniu 3 listopada 2017r.

o godz. 15 00  w sali konferencyjnej

Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy w Harasiukach.

3. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa.

4. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017r.

5. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Harasiuki na lata 2017-2022.

6. Zakończenie obrad. 

 

   Przewodniczący 

      Rady Gminy

                                                                 /-/  Dariusz Łebko

 

 

 

WSPÓLNE POSIEDZENIE

KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY W HARASIUKACH

odbędzie się w dniu 3 listopada 2017 r.

o godz. 14 45  w sali konferencyjnej

Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach

 

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1.     Otwarcie posiedzenia.

2.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy w Harasiukach.

3.     Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa.

4.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017r

5.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Harasiuki na lata 2017-2022.

6.     Zamknięcie posiedzenia. 

   Przewodniczący  Komisji 

/-/ Andrzej DEMIDOWSKI

/-/  Bożena MAŁEK

/-/ Teresa KARGOL

 

Opublikowano: 31 października 2017 13:15

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 348

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl