Wieczór z obrzędem 2010

Dnia 12 grudnia o godz. 1400 w sali GOK w Harasiukach odbyła się cykliczna impreza zatytułowana „Wieczór z obrzędem”, w którym zaprezentowały się zespoły obrzędowe działające przy GOK.
Pierwsze widowisko zatytułowane było „Sierakowskie chrzciny” i jak sama nazwa wskazuje przedstawia obrazek z życia dawnej wsi jakim są chrzciny.
Drugie widowisko nosiło nazwę „Morgi” według scenariusz
p. Stanisławy Pudełkiewicz z Krzeszowa n/ Sanem. Ukazuje dawną wieś polską oraz nieszczęśliwą miłość dziewczyny i chłopaka. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem publiczności.
W „Wieczorze z obrzędem” udział wzięli również zaproszeni goście ,Starosta Niżański Gabriel Waliłko ,Wójt Gminy Harasiuki Henryk Bździuch oraz Radni nowo wybranej Rady Gminy Harasiuki.

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl