II sesja Rady Gminy w Harasiukach

Dnia 3 grudnia 2010r. o godzinie 1400 odbyła się II Sesja VI kadencji Rady Gminy w Harasiukach, która rozpoczęła się od wręczenia zaświadczenia o wyborze Wójta Gminy przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Harasiukach Jana Szwedo. Następnie Wójt Gminy Harasiuki złożył ślubowanie. Wszyscy Radni i zaproszeni goście złożyli życzenia i gratulacje Wójtowi – Henrykowi Bździuchowi, jak również nowo wybranemu Staroście Powiatu Niżańskiego – Gabrielowi Waliłko.

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl