Koło Małych Miłośników Przyrody

Od 20 kwietnia 2009 r. w Publicznej Szkole w Krzeszowie Górnym realizowany jest projekt w ramach Programu Integracji Społecznej na rzecz dzieci i młodzieży pod nazwą „Jestem swoją szansą” – cykl zajęć pozalekcyjnych oraz wyjazdów powiązanych tematycznie z zajęciami dla uczniów tejże szkoły.

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl