„Czas na aktywność w gminie Harasiuki”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach zakończył realizację zadań w ramach projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Harasiuki” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl