1. "Modernizacja bieżni lekkoatletycznej przy boisku w miejscowości Harasiuki.”

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie bieżni o nawierzchni z mączki ceglanej na wartość 81 177,71zł. Na realizację zadania pozyskano środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu "Bezpieczne boiska Podkarpacia" w kwocie 30 000zł. Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 51 117,71zł.

2. „Odbudowa odcinka drogi gminnej Nr 102109R Sieraków – Żuk Nowy Kurzyna od km 2 + 155 do km 3 + 609."

Zakres zadania obejmował wykonanie odwodnienie korpusu drogi podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni z betonu asfaltowego i robót wykończeniowych na długości 1454mb. Wartość zadania to kwota 976 574,47zł. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 970 000 zł. Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 6 574,47 zł.

3. "Remont drogi gminnej Nr 102103R Maziarnia – Gózd od km 1 + 017,50 do km 2 + 400."

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie remontu na długości 1382.5mb w tym : wykonanie warstwy wyrównawczej, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, utwardzenie poboczy kruszywem drogowym, ustawienie barier ochronnych. Wartość zadania to kwota 400 154,30zł. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 400 000zł. Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 154,30zł.

4. „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Huta Podgórna”

Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej na długości 530 mb Wartość zadania to kwota 71 650,46zł. Na realizacje zadania pozyskano dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 22 000zł, Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 49 650,46zł.

POWRÓT

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl