1. „Odbudowa odcinka drogi gminnej Nr 102109R Sieraków – Żuk Nowy Kurzyna od km 0 +202,60 do km 1 +405.”

Zakres zadania obejmował wzmocnienie podbudowy materiałem kamiennym oraz wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na długości 1 202,40mb. Wartość zadania to kwota 600 839,45zł. Na realizacje zadania pozyskano dofinansowanie z Ministerstwa Spraw wewnętrznych i Administracji w kwocie 350 000zł.Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 250 839,45zł.

2. „Odbudowa odcinka drogi gminnej Nr 102109R Sieraków – Żuk Nowy - Kurzyna od km 1+ 405 do km 2 + 155"

Zakres zadania obejmował wykonanie robót ziemnych, wzmocnienie podbudowy materiałem kamiennym wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na długości 750mb. Wartość zadania to kwota 402 410,79zł. Na realizacje zadania pozyskano dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 400 000zł. Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 2410,78zł.

3. "Remont drogi gminnej Nr 102103R Maziarnia – Gózd od km 0 + 00 do km 1 + 005"

Zakres zadania obejmował wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,oraz wykonanie przepustów pod zjazdami na długości 1005mb. Wartość zadania to kwota 374 787,28zł. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 350 000zł. Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 24 787,28zł.

POWRÓT

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl