1. ”Remont drogi dojazdu rolnego w miejscowości Łazory.”

Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy materiałem kamiennym na długości 800mb. Wartość zadania to kwota 63 171,67zł. Na realizacje zadania pozyskano dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 32 000zł. Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 31 171,l67zł.

2. „Remonty dróg gminnych.”

- Huta Stara – Huta Nowa długości 473mb,

- Huta Krzeszowska (ul. Łąkowa ) długości 337mb.

- Hucisko(kolonia) długości 823mb,

- Maziarnia – Pęk długości 445 mb,

Wartość remontów to kwota 374 934zł. Na wymienione remonty pozyskano dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i administracji w kwocie 200 000zł.

POWRÓT

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl