1. "Przebudowa drogi gminnej Nr 102106R Rogóżnia – Banachy od km 2 + 650 do km 3 + 700."

Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy i nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej na długości 1 050mb. Wartość zadania to kwota 208 963,13zł. Na realizację zadania pozyskano środki finansowe z Urzędu Marszałkowski w ramach Programu Wsparcia Rozwoju Infrastruktury na Obszarach Wiejskich w kwocie 100 000zł. Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 108 963,13zł.

2. "Modernizacja drogi dojazdu rolnego w miejscowości Łazory."

Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego na długości 530 mb. Wartość zadania to kwota 51 456,43zł. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z budżetu Państwa w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 24 000zł, Z budżetu gminy na realizację zadania wydatkowano kwotę 27 456,43zł.

POWRÓT

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl