”Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Krzeszów Górny.”

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie boiska sportowego wielofunkcyjnego o wymiarach 22mb. x 44mb w tym : wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej, wykonanie nawierzchni poliuretanowo-gumowej CONIPUR SP, ogrodzenie boiska i montaż wyposażenia sportowego. Wartość zadania to kwota 515 642,08 zł . Realizacja zadania była współfinansowana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 187 422zł. Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 328 220,08zł..

POWRÓT

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl