1. „Remont budynku Szkoły Podstawowej w Harasiukach.”

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie przebudowy dachu wraz z wymianą pokrycia oraz wykonaniem docieplenia ścian zewnętrznych. Wartość zadania opiewała na kwotę 222 867,05 w tym dofinansowanie z środków Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju wyniosło 93 603 zł. Z budżetu gminy na realizację niniejszego zadania wydatkowano kwotę 129 264,05 zł.

2. „Remont budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Krzeszowskiej.”

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie przebudowy dachu wraz z wymianą pokrycia oraz wykonaniem docieplenia ścian zewnętrznych. Wartość zadania opiewała na kwotę 223 987,61 z ł w tym dofinansowanie z środków Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju wyniosło 91 834 zł. Z budżetu gminy na realizację niniejszego zadania wydatkowano kwotę 132 153,61 zł.

3. “Rozbudowa szkoły w Hucie Krzeszowskiej.”

Realizacje inwestycji rozpoczęto od budowy sali gimnastycznej wraz z przebudową linii energetycznej, następnie przystąpiono do budowy części dydaktycznej i rozbudowy bloku żywieniowego. Wartość inwestycji to kwota 3 741 526,54zł.

Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie z :

- Ministerstwa Sportu w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 270 000zł

- budżetu państwa w kwocie 500 000zł,

- Kontraktu Wojewódzkiego w kwocie 120 000zł,

Łącznie pozyskano środki na kwotę 890 000zł.

Z budżetu gminy na realizacje inwestycji wydatkowano kwotę 2 851 526,54zł.

4. „Modernizacja drogi dojazdu rolnego w miejscowości Hucisko.”

Zakres robót obejmował utwardzenie nawierzchni drogi tłuczniem i emulsją asfaltową na długości 660mb. Wartość zadania opiewała na kwotę 29 578,19 zł. Na realizację niniejszego zadania otrzymano dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 14 789,00 zł. Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 14 789,19zł.

POWRÓT

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl