Wykorzystanie środków Unii Europejskiej

przy realizacji zadań inwestycyjnych

w latach 2002 – 2013

w Gminie Harasiuki

 

 

 1. Zadania inwestycyjne zrealizowane w latach 2002 – 2004 w ramach programu przedakcesyjnego SAPARD
 2. Zadania inwestycyjne zrealizowane przy współfinansowaniu środków z Unii Europejskiej w ramach programowania 2004 – 2006.
 3. Zadania inwestycyjne zrealizowane przy współfinansowaniu środków z Unii Europejskiej w ramach programowania 2007 – 2013. 

Wykaz inwestycji zrealizowanych w Gminie Harasiuki

od roku 2004 do 2013 przy współfinansowaniu

ze środków krajowych


 

 1. ROK 2004
 2. ROK 2005
 3. ROK 2006
 4. ROK 2007
 5. ROK 2008
 6. ROK 2009
 7. ROK 2010
 8. ROK 2011
 9. ROK 2012
 10. ROK 2013

 

 

Łącznie w latach 2004 – 2013 tylko na realizacje zadań inwestycyjnych pozyskano dofinansowanie ze środków krajowych w kwocie 5 401 465,00 zł


Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl