Ptaki dziuplaki – aktywna edukacja i ochrona przyrody w Lasach Janowskich.

 

 

            W dniu 24 października 2008 roku w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim uroczyście otwarto wystawę prac, które wpłynęły na konkurs „Ptaki naszego lasu”. Wystawa ta to zwieńczenie projektu edukacyjnego Ptaki dziuplaki – aktywna edukacja i ochrona przyrody w Lasach Janowskich.

Projekt „Ptaki dziuplaki...” został zrealizowany przez Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne we współpracy z Lasami Państwowymi (Nadleśnictwa: Biłgoraj, Gościeradów i Janów Lubelski”. Swoim zasięgiem objął szkoły podstawowe z gmin znajdujących się na terenie, bądź w pobliżu ptasiej ostoi Natura 2000 „Lasy Janowskie”, w tym gminę Harsiuki. Dominują tu niewielkie szkoły wiejskie, najczęściej położone w pobliżu lasu. Projekt miał za zadanie przybliżyć dzieciom walory przyrodnicze tego regionu, a także zaangażować ich w czynną ochronę przyrody.

W ramach projektu w okresie luty - kwiecień prowadzone były zajęcia z aktywnej edukacji przyrodniczej, które składały się z dwóch części. W pierwszej – teoretycznej zaprezentowano prezentację multimedialną na temat ptaków oraz walorów przyrodniczych tego rejonu. W drugiej części – praktycznej dzieci podzielofne na grupy samodzielnie montowały budki lęgowe dla ptaków. Łącznie dzieci zmontowały łącznie 720 budek dla ptaków, które potem wywiesiły w pobliskim lesie, w okolicy szkoły, bądź po prostu w swoich ogrodach. Montaż budek w terenie odbywał się podczas wycieczki do lasu, a jeśli to było niemożliwe dzieci angażowały do pomocy najbliższą rodzinę (rodziców, dziadków itp.). W zajęciach oprócz ornitologa brał również udział leśniczy lub pracownik ds. edukacji.

W ramach projektu przeprowadzono 117 warsztatów w 58 szkołach (Szkoły Podstawowe w: Krzakach, Łysakowie, Ździarach, Mostkach-Sokalach, Majdanie Golczańskim, Golcach, Kłyżowie, Potoczku, Biłgoraju – szkoła nr 5 i szkoła nr 1, Dzwoli, Potoku Stanach, Modliborzycach, Krzemieniu, Stojeszynie I, Kocudzy, Janowie Lubelskim, Radomyślu nad Sanem, Chrzanowie, Chwałowicach, Zaklikowie, Lipie, Harasiukach, Hucie Krzeszowskiej, Jastkowicach, Jarocinie, Pysznicy, Zdziechowicach, Antoniowie, Frampolu, Wólce Ratajskiej, Godziszowie II, Wierzchowiskach II, Wolicy, Białej, Andrzejowie, Branwi, Ździłowicach, Piłatce, Dąbrowicy, Potoku Wielkim, Korytkowie Małym, Korytkowie Dużym, Borowie, Kosinie, Mniszku, Otroczy, Ładzie, Bukowej, Janiszowie, Łążku Ordynackim, Woli Rzeczyckiej, Domostawie, Szyperkach, Rzeczycy Długiej i Szczecynie) oraz 3 warsztaty w Ośrodku Edukacji Ekologicznej przy Nadleśnictwie Janów Lubelski. Z wymienionych szkół 2 leżą na terenie gminy Harasiuki. W całym projekcie wzięło udział 3221 dzieci oraz ponad 80 nauczycieli.

 

 Na konkurs wpłynęło 223 prace plastyczne i 13 prac pisemnych z 26 szkół. Jury miało bardzo poważny kłopot w wyborze najlepszych prac, w końcu po 4 godzinach obrad i kilku kłótniach ;)) zdecydowało nagrodzić 29 prac plastycznych oraz 3 prace pisemne.

 

Laureaci otrzymali albumy „Ptaki Polski. Encyklopedia ilustrowana” Andrzeja Kruszewicza i „Lasy Janowskie” pod redakcją Andrzeja Wediuka.

Laureatom serdecznie gratulujemy!!!

 

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej oraz Lasów Państwowych (Nadleśnictwa: Biłgoraj, Gościeradów i Janów Lubelski).

 

 

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl