W dniu 5 września 2008r. odbyła się uroczystość otwarcia hali sportowej i części dydaktycznej gimnazjum w Harasiukach.

         Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą odprawioną przez ks. Proboszcza Wiesława Polewanego w kościele pod wezwaniem „Miłosierdzia Bożego”.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali:

1.     Mirosław Karapyta – Wojewoda Podkarpacki

2.     Henryk Bździuch   – Wójt Gminy Harasiuki

3.     Dariusz Łebko       – Przewodniczący Rady Gminy

4.     Danuta Idzik          – Dyrektor Gimnazjum

5.     Wanda Marmol      – Dyrektor Szkoły Podstawowej

6.     Adam Strojny         – Prezez Zarządu Lubaczowskiego Przedsiębiorstwa  Budowlanego

7.     Kazimierz Koc        – Firma „Korem” z Jeżowego.

Poświęcenia obiektów oraz krzyży dokonał ks. Wiesław Polewany.

Galeria zdjęć

         Wójt Gminy – Henryk Bździuch po powitaniu gości zaproszonych przedstawił historię budowy obiektu hali sportowej, części dydaktycznej, węzła żywieniowego oraz sposoby finansowania tych inwestycji.

         Pierwszym etapem rozpoczęcia rozbudowy budynku szkoły w Harasiukach była budowa hali sportowej z zapleczem. Roboty rozpoczęto 23 sierpnia 2005r.

Zakres robót obejmował wykonanie pod klucz obiektu o powierzchni użytkowej 1.469,5m² w terminie do 30 września 2007r. Wartość zadania inwestycyjnego to kwota 2.355.084,73 PLN.

Łączna wartość inwestycji wraz za wyposażeniem zamknęła się kwotą 2.521.346,33 PLN

         Na realizacje zadania Gmina pozyskała dodatkowe środki finansowe z Ministerstwa Sportu w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 770.000,00 PLN.

W miesiącu wrześniu 2006r. rozpoczęto rozbudowę bloku żywieniowego i wykonanie pierwszego etapu części dydaktycznej. Roboty zakończono 15 grudnia 2006r.

Wartość zadania inwestycyjnego opiewa na kwotę 900.423,33 PLN.

Do nowego bloku żywieniowego zakupiono sprzęt i urządzenia na wartość 139.125,14 PLN. Łączna wartość inwestycji tj. pierwszego etapu części dydaktycznej i bloku żywieniowego to kwota 1.039.548,44 PLN

         Na rozbudowę bloku żywieniowego pozyskano środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 150.000,00 zł w ramach Programy Wyrównywania Szans Edukacyjnych w roku 2006.

         W dniu 9 sierpnia 2007r. przystąpiono do ostatniego etapu realizacji zadania inwestycyjnego obejmującego dokończenie budowy części dydaktycznej. Zakres robót obejmował wykonanie i oddanie do użytku części dydaktycznej.

Wartość budowy części dydaktycznej zamknęła się kwotą 1.415.116.78 PLN.

         Całkowita wartość zadania inwestycyjnego obejmującego halę sportową, blok żywieniowy, część dydaktyczną to kwota 4.976.011,55 PLN w tym dofinansowanie ze środków zewnętrznych – 920.000,00 PLN

         Głos następnie zabrali zaproszeni goście.

Na zakończenie uroczystości odbyła się część artystyczna w wykonaniu dzieci ze szkoły podstawowej i młodzieży z gimnazjum.

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl