Dane ze spisu 2002r

Powiarzchnia gminy - 168 km2. Ludność ogółem - 6.404. Gęstość zaludnienia - 38 osób na km2. Liczba osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym - 86,2.
Liczba gospodarstw domowych - 1761.
Stopa bezrobocia - 26,7 %.
Indywidualne gospodarstwa rolne - 1391.
Przeciętna powierzchnia użytków rolnych - 4,70 ha.
Ludność w wieku:

15 - 19 lat

529 osób

20 - 24 lat

436 osób

25 - 29 lat

440 osób

30 - 39 lat

945 osób

40 - 49 lat

782 osób

50 - 59 lat

523 osób

60 lat i więcej

1272 osób

Mężczyźni

3193

Kobiety

3199


Rolnictwo : Ogółem gospodarstw 1391 w tym :
do 1 ha - 135
1 - 5 ha - 654
5- 10 ha - 560
10 - 15 ha - 36
15 ha i więcej - 6


LUDNOŚĆ ZAMIESZKAŁA W SOŁECTWACH (stan na dzień 31.12.2012r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWRÓT

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl