Oświata i wychowanie

 

Uchwałami Nr XXXIII/143/2013 i Nr XXXIII/144/2013 Rady Gminy w Harasiukach z dnia 25 lutego 2013 r. z dniem 1 września 2013 r. zostały utworzone dwa Zespoły Szkół w Harasiukach i Hucie Krzeszowskiej.

W skład zespołów szkół wchodzą: publiczne gimnazja, publiczne szkoły podstawowe i punkty przedszkolne.

Uchwałą Nr XXXIII/142/2013 Rady Gminy w Harasiukach z dnia 25 lutego 2013 r. Publiczna Szkoła Podstawowa w Goździe, Hucisku i Krzeszowie Górnym z dniem 1 września 2013 r. zostały przekazane Stowarzyszeniu Naszym Dzieciom.

 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W HARASIUKACH

Dyrektor:

mgr Renata Mucha

tel.: 15 879 11 91

Strona internetowa: http://pspharasiuki.superszkolna.pl/

 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W HUCIE KRZESZOWSKIEJ

Dyrektor:

mgr Helena Szado-Oleksak

tel.: 15 879 21 22

Strona internetowa: http://psphutakrzeszowska.szkolnastrona.pl/

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Goździe

Dyrektor:

mgr Halina Serafin

tel.: 15 879 21 12

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Hucisku

Dyrektor:

mgr Arkadiusz Kotuła

tel.: 15 879 31 07

Strona internetowa: http://hucisko.zetline.pl/

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzeszowie Górnym

Dyrektor:

mgr Edyta Igras

tel.: 15 879 31 06

Strona internetowa: http://kgszkola.superszkolna.pl/

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl